Kjósarhreppur - Myndir

 Reglur um tekjutengdan afslátt af fasteignaskatti hjá elli- og örorkulífeyrisþegum í Kjósarhreppi árið 2018

1.gr.                                                                                                                                                  Fasteignaskattur af íbúðarhúsnæði í eigu tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega í Kjósarhreppi, sem þeir nýta sjálfir og eiga þar lögheimili, skal lækkaður eða felldur niður samkvæmt heimild í 4. mgr 5.gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga.

2.gr.                                                                                                                                                                     Þeir aðilar sem uppfylla eftirfarandi skilyrði eiga rétt á afslætti á fasteignasköttum samkvæmt ákvörðun hreppsnefndar:

a.      Ellilífeyrisþegar  67 ára á næsta ári á undan álagningarári eða örorkulífeyrisþegar sem hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar.

b.      Þeir sem eru  úrskurðaður 75% öryrkjar á álagningarári eiga rétt  á hlutfallslegri lækkun frá því að örorkumat tók gildi. Framvísa þarf örorkuskírteini

c.       Viðkomandi búi sannanlega í eigin húsnæði og hafi ekki af því leigutekjur. Heimilt er að víkja frá þessu ákvæði í allt að þrjú ár dvelji viðkomandi á öldrunarstofnun og að íbúðarhúsnæðið sé ekki leigt út eða nýtt af skyldmennum.

d.      Þegar um hjón eða sambúðaraðila er að ræða nægir að annað hjóna eða sambúðaraðila fullnægi því skilyrði að vera elli- eða örorkulífeyrisþegi

3.gr.                                                                                                                                                       Upplýsingar um tekjur vegna útreiknings eru sóttar vélrænt á vef ríkisskattstjóra í gegnum álagningarkerfi Fasteignaskrár Íslands. Ekki er þörf á sérstökum umsóknum vegna afsláttar nema samkvæmt 5. gr hér fyrir neðan.

4. gr.                                                                                                                                                              Veittur verður afsláttur af fasteignaskatti til elli- og örorkulífeyrisþega, sem eiga lögheimili í og eru þinglýstir eigendur viðkomandi fasteignar.  Miðast afslátturinn við eftirfarandi tekjumörk liðins árs:

a.      ef um er að ræða einstaklinga:

- með brúttótekjur undir 5.013.000kr. getur niðurfelling orðið 100%

 - með brúttótekjur milli 5.013.001 – 5.124.400kr. getur niðurfelling orðið 75%

- með brúttótekjur milli 5.124.401 - 5.235.800 kr. getur niðurfelling orðið 50%

- með brúttótekjur milli 5.235.801 – 5.347.000 kr. getur niðurfelling orðið 25%

 

b.      Ef um hjón er að ræða:

- með brúttótekjur undir 6.405.500 kr., getur niðurfelling orðið 100%

 - með brúttótekjur milli 6.405.501 - 6.851.100 kr. getur niðurfelling orðið 75%

 - með brúttótekjur milli 6.851.101 - 7.297.700 kr. getur niðurfelling orðið 50%

- með brúttótekjur milli 7.297.701 - 7.742.300 kr. getur niðurfelling orðið 25%

 

Við álagningu fasteignagjalda er afslátturinn reiknaður út frá álagningu 2017 vegna skattekna 2016. 

5. gr.                                                                                                                                                           Við fráfall maka/sambýlismanns tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega er eftirlifandi maka með tekjur allt að 4.800.000 kr á ári heimilt að sækja um sérstakan afslátt af fasteignaskatti af húsnæði sem hann býr í.  Tekjuviðmið eru þau sömu og í 5. gr. um tekjuviðmið.

 

Samþykkt á fundi hreppsnefndar 14. desember 2017