Fara í efni

Álagning gjalda

Álagning gjalda

Álagning gjalda

Útsvar og fasteignagjöld

Útsvarsprósenta árið 2020 er 13,73 %

Álagning fasteignagjalda í Kjósarhrepps 2020

Álagning fasteignagjalda byggir á gildandi fasteignamati allra fasteigna eins og það er í janúar ár hvert. Álagning fasteignagjalda fer fram á skrifstofu Kjósarhrepps sem einnig hefur umsjón með leiðréttingum, reikningagerð og innheimtu. Hreppsnefnd Kjósarhrepps samþykkti á 208. fundi sínum að álagning fasteignagjalda 2020* verði sem hér segir:

*Hreppsnefnd samþykkti á fundi sínum nr. 213 eftirfarandi breytingar á gjaldskrá sem samþykkt var á fundi nr. 208. 
Að lækka álagningahlutfall úr 0,40 í 0,35 í A- og C flokki. 

Fasteignagjöld íbúðarhúsnæðis:  A - skattflokkur

Íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði, öll hlunnindi og sumarbústaðir ásamt lóðarréttindum.

 Fasteignaskattur A

0,35%

 af fasteignamati húss og lóðar

 Rotþróargjald

11.250

 á ári, losun 3ja ára fresti

 Sorphirðugjald

-

 sjá gjaldskrá sorphirðugjalda

Fasteignagjöld stofnana:  B - skattflokkur

Sjúkrastofnanir samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu, skólar, heimavistir, leikskólar, íþróttahús og bókasöfn.

 Fasteignaskattur B

1,32%

 af fasteignamati húss og lóðar

 Rotþróargjald

11.250

 á ári, losun 3ja ára fresti

 Sorphirðugjald

-

 sjá gjaldskrá sorphirðugjalda

Fasteignagjöld annars húsnæðis:  C – skattflokkur

Aðrar fasteignir en falla undir A og B flokk t.d. verslanir, iðnaðar- og skrifstofuhúsnæði 

 Fasteignaskattur C

0,35%

 af fasteignamati húss og lóðar

 Rotþróargjald

11.250

 á ári, losun 3ja ára fresti

 Sorphirðugjald

-

 sjá gjaldskrá sorphirðugjalda

 

Birting álagningar, gjalddagar og greiðsla fasteignagjalda

Álagning er birt rafrænt á www.island.is og ”Mínar síður” https://kjos.ibuagatt.is/ en jafnframt er hægt að óska eftir útprentuðum álagningarseðli á skrifstofu Kjósarhrepps. Fasteignagjöld skiptast á fimm gjalddaga frá 1. mars til 1. nóvember. Eindagi fasteignagjalda er þrjátíu dögum eftir gjalddaga og fellur allur skattur ársins í gjalddaga ef vanskil verða. Sé fjárhæð fasteignagjalda undir kr. 30.000 er gjalddagi þeirra 1. mars.

Greiðslu má inna af hendi með greiðsluseðlum, í heimabanka og í bönkum. Jafnframt er hægt að greiða fasteignagjöldin með beingreiðslum eða boðgreiðslum. Nánari upplýsingar um greiðslumöguleika fást á skrifstofu Kjósarhrepps. Greiðsluseðlar eru eingöngu sendir á lögaðila og 67 ára og eldri. Hægt er að óska eftir að fá senda greiðsluseðla eða afþakka þá með því að senda tölvupóst á kjos@kjos.is eða hafa samband við skrifstofu Kjósarhrepps.

Afsláttur til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti            

Lækkunin er reiknuð sjálfkrafa í samvinnu við Þjóðskrá Íslands og Ríkisskattstjóra og stuðst við síðasta skattframtal. Afslátturinn er færður til lækkunar á fasteignagjöldum á álagningarseðli. Nánari reglur má finna á vef Kjósarhrepps www.kjos.is.

Tekjumörk elli- og örorkulífeyrisþega eru sem hér segir:

Tekjutengdur afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega 2020

Afsláttur 2020

Einstaklingur

Hjón/fólk í skráðri sambúð

100%

 0

 5.484.758

 0

 7.008.313

75%

 5.484.759

 5.606.643

 7.008.314

 7.495.837

50%

 5.606.643

 5.728.525

 7.495.838

 7.984.464

25%

 5.728.526

 5.850.409

 7.984.465

 8.470.905

 

Þróun álagningarprósentu fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði í Kjósarhreppi

 Núverandi og fyrri ár

2020

2019

2018

2017

 Fasteignaskattur A

0,40%

0,40%

0,40%

0,50%

 Rotþróagjald

11.250

11.000

10.500

10.000

 

 

 

 

 

 

2016

2015

2014

 

 Fasteignaskattur A

0,50%

0,50%

0,50%

 

 Rotþróagjald

9.500

9.500

9.000

 

 

Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Kjósarhrepps í síma 566-7100 eða á netfanginu  kjos@kjos.is

 

Getum við bætt efni þessarar síðu?