Fara í efni

Álagning gjalda

Álagning gjalda

Álagning gjalda

Útsvar og fasteignagjöld

Útsvarsprósenta árið 2022 er 13,73 %

Álagning fasteignagjalda í Kjósarhrepps 2022

Álagning fasteignagjalda byggir á gildandi fasteignamati allra fasteigna eins og það er 31. desember ár hvert. Álagning fasteignagjalda fer fram á skrifstofu Kjósarhrepps sem einnig hefur umsjón með leiðréttingum, reikningagerð og innheimtu. Hreppsnefnd Kjósarhrepps samþykkti á 242. fundi sínum að álagning fasteignagjalda 2022 verði sem hér segir:

Fasteignagjöld íbúðarhúsnæðis:  A - skattflokkur

Íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði, öll hlunnindi og sumarbústaðir ásamt lóðarréttindum.

 Fasteignaskattur A

0,35%

 af fasteignamati húss og lóðar

 Rotþróargjald

11.800

 á ári, losun 3ja ára fresti

 Sorphirðugjald

-

 sjá gjaldskrá sorphirðugjalda

Fasteignagjöld stofnana:  B - skattflokkur

Sjúkrastofnanir samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu, skólar, heimavistir, leikskólar, íþróttahús og bókasöfn.

 Fasteignaskattur B

1,32%

 af fasteignamati húss og lóðar

 Rotþróargjald

11.800

 á ári, losun 3ja ára fresti

 Sorphirðugjald

-

 sjá gjaldskrá sorphirðugjalda

Fasteignagjöld annars húsnæðis:  C – skattflokkur

Aðrar fasteignir en falla undir A og B flokk t.d. verslanir, iðnaðar- og skrifstofuhúsnæði 

 Fasteignaskattur C

0,35%

 af fasteignamati húss og lóðar

 Rotþróargjald

11.800

 á ári, losun 3ja ára fresti

 Sorphirðugjald

-

 sjá gjaldskrá sorphirðugjalda

 
Yfirlit yfir gildandi gjaldskrár Kjósarhrepps má finna hér

Birting álagningar, gjalddagar og greiðsla fasteignagjalda

Álagningarseðlar fasteignagjalda eru birtir rafrænt á ”Mínar síður” inná heimasíðu sveitarfélagsins, https://kjos.ibuagatt.is/  eða á vef www.island.is.

Fasteignagjöld skiptast á níu gjalddaga frá 1. mars til 1. nóvember. Eindagi fasteignagjalda er þrjátíu dögum eftir gjalddaga og fellur allur skattur ársins í gjalddaga ef vanskil verða. Sé fjárhæð fasteignagjalda undir kr. 30.000 er gjalddagi þeirra 1. mars.

Greiðslu má inna af hendi með greiðsluseðlum, í heimabanka og í bönkum. Jafnframt er hægt að greiða fasteignagjöldin með boðgreiðslum á greiðslukort. Nánari upplýsingar um skráningu á boðgreiðslum fer fram á skrifstofu Kjósarhrepps. Greiðsluseðlar eru almennt ekki sendir nema þess hafi verið óskað sérstaklega í tölvupósti kjos@kjos.is eða á skrifstofu sveitafélagsins í síma 5667100.

 Afsláttur til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti                  

Lækkunin er reiknuð sjálfkrafa í samvinnu við Þjóðskrá Íslands og Ríkisskattstjóra og stuðst við síðasta skattframtal. Afslátturinn er færður til lækkunar á fasteignagjöldum á álagningarseðli. Nánari reglur má finna á vef Kjósarhrepps www.kjos.is.

Tekjumörk elli- og örorkulífeyrisþega eru sem hér segir:

Tekjutengdur afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega álagningarárið 2021

Afsláttur 2021

Einstaklingur

Hjón/fólk í skráðri sambúð

100%

 0

 5.943.723

 0

 7.594.768

75%

 5.943.724

 6.075.807

 7.594.769

 8.123.088

50%

 6.075.808

 6.207.888

 8.123.089

 8.652.603

25%

 6.207.889

 6.307.461

 8.652.604

 9.179.750

 

Þróun álagningarprósentu fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði í Kjósarhreppi

 Núverandi og fyrri ár

2022

2021

2020

2019

 Fasteignaskattur A

0,35%

0,35%

0,35%

0,40%

 Rotþróagjald

11.800

11.600

11.250

11.000

 

 

 

 

 

 

2018

2017

2016

 2015

 Fasteignaskattur A

0,40%

0,50%

0,50%

 0,50%

 Rotþróagjald

10.500

10.000

9.500

 9.500

 

Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Kjósarhrepps í síma 566-7100 eða á netfanginu  kjos@kjos.is

 

Getum við bætt efni þessarar síðu?