Fara í efni

Skipulags- og byggingarnefnd

225. fundur 04. júní 2008 kl. 18:50 - 18:50 Eldri-fundur

                                        Skipulags og bygginganefnd

                                                   Fundur nr. 25

 

 

 

Miðvikudaginn 4 júní  2008  er haldin fundur í Skipulags og bygginganefnd Kjósarhrepps. Fundurinn var haldin í Ásgarðsskóla. Viðstaddir eru:

Kristján Finnsson, Pétur Blöndal, Haraldur  Magnússon formaður nefndarinnar ásamt Skipulags og byggingarfulltrúa Jón Eiríki Guðmundssyni sem einnig sá um fundarritun.

 

                        Eftirfarandi erindi voru tekin fyrir á fundinum:

 

Bygginganefnd:

 

1.RG Hús ehf  kt. 481196-2489  Asparfelli  2. 111 Reykjavík sækir um leyfi til að  flytja notað sumarhús úr timbri á lóð sína nr 17 við Berjabraut  í landi Háls.

Byggingastjóri er Ragnar Guðmundsson

               Byggingaleyfisgjald kr. 59,660,-

 

Samþykkt

Samræmist ákvæðum laga nr 73/1997

 

 

 

2. Stefán Tyrfingsson Stafnaseli 2 109 Reykjavík kt. 070645-2709 sækir um leyfi til að  flytja sumarhús sitt frá Hjarðarholtsvegi 15 og setja það niður á lóð sína nr. 9 við Eyjatún.

Samþykkt. Flutningsleyfi er háð framvísun  um framvísun veðbókavottorðsog eða leyfi veðhafa

 

Byggingastjóri er Ólafur Haukur Ólafsson kt. 021164-5779 Hraunbergi  9

 Byggingaleyfisgjald kr. 59,660

 

 

3.Stefán Tyrfingsson Stafnaseli 2 109 Reykjavík kt. 070645-2709 sækir um leyfi til að  byggja sumarhús og gestahús úr timbri á lóð sinni nr 15 við Hjarðarholtsveg

Samþykkt

Samræmist ákvæðum laga nr 73/1997

Byggingastjóri er Ólafur Haukur Ólafsson kt. 021164-5779 Hraunbergi  9

 

Byggingaleyfisgjald er kr 138,788,-

                         

 

4. Guðlaugur Gunnarsson Þórsgötu 4 101 Reykjavík kt. 170857-5779 sækir um leyfi til að byggja sumarhús úr timbri á steyptum kjallara á lóð sinni nr 1 í landi Vindáss.

Samþykkt með fyrirvara um endanlega afgreiðslu  á deiliskipulagi

Samræmist ákvæðum laga nr 73/1997

Byggingastjóri  er  Björgvin Magnússon frá Loftorku

Byggingaleyfisgjald er kr 95,444,-

 

5. Guðlaugur  Gíslason  Grandavegi 1  107 Reykjavík  kt. 110256-4699sækir um leyfi til að byggja sumarhús úr timbri á steyptum kjallara á lóð sinni nr 2 í landi Vindáss

Byggingastjóri er  Björgvin Magnússon frá Loftorku

Byggingaleyfisgjald er kr 95,444,-

 

Samþykkt með fyrirvara um endanlega afgreiðslu  á deiliskipulagi

Samræmist ákvæðum laga nr 73/1997

 

 6. Ásta Jónsdóttir Laxárnesi sækir um stöðuleyfi fyrir gámi  og vegtengingu samkvæmt meðfylgjandi teikningu.

Samþykkt að veita leyfi fyrir staðsetningu á gámi en varðandi vegtengingu vísast til umsagnar Vegagerðarinnar.

Samræmist ákvæðum laga nr 73/1997

 

 

Skipulagsmál

 

 

Deiliskipulag frístundabyggðar í landi Möðruvalla.

 

Deiliskipulagstillaga frístundabyggðar í landi Möðruvalla var auglýst 4.apríl 2008 . Gert er ráð fyrir 37 frístundalóðum á 21.8 ha svæði ofan við núverandi frístundabyggð í Norðurnesi. Frestur til að gera athugasemdir rann út 19. maí 2008.

Engar athugasemdir bárust á auglýsingatímanum.

Tillagan var send til umsagnar lögboðinna stofnanna samanber umsögn skipulagsfulltrúa.

 

Afgreiðsla: Skipulagsnefnd samþykkir ofangreinda skipulagstillögu og vísar henni til lokayfirferðar Skipulagsstofnunar. Jafnframt er umsögn skipulagsfulltrúa dags. 4. júní 2008 samþykkt.

 

Fleiri mál lágu ekki fyrir fundinum og var honum slitið

 

Undirskrift fundarmanna:

 

Kristján Finnsson                                       Haraldur Magnússon

 

__________________________                ____________________________

 

 

Pétur Blöndal Gíslason                             Jón Eiríkur Guðmundsson

 

___________________________            _______________________________

 

 

 

 

 

Umsögn skipulagsfulltrúa

Deiliskipulag í landi Möðruvalla 1, 37 hús á 21,8 ha lands

 

 

Hreppsnefnd Kjósarhrepps samþykkir að óska eftir heimild Skipulagsstofnunar til að auglýsa nýtt deiliskipulag í landi Möðruvalla 1 í Norðurnesi á fundi sínum 6. september 2007. Skipulagssvæðið er 21.8 ha. og gert er ráð fyrir 37 lóðum undir frístundahús. Svæði liggur að áður byggðu svæði í Norðurnesi. Dagsetning uppdráttar og skilmála er 07.08.2007.

 

Deiliskipulagstillagan ásamt greinargerð fór í frekari vinnslu í kjölfarið á athugasemdum sem bárust frá lögbundinum umsagnaraðilum og var auglýst 4. apríl 2008. Dagsetning auglýst uppdráttar og skipulagsskilmálum er 11.01.1008.

 

Fornleifavernd ríkisins (Agnes)telur ekki ástæðu til að rannsaka svæðið samkvæmt símaviðtali en leggur áherslu á að ef fornleifar koma óvænt í ljós að það verði tilkynnt samkvæmt lögum til stofnunnar.

 

Vegagerð ríkisins þarf ekki að láta málið til sín taka þar sem hið nýja svæði tengist ekki þjóðvegakerfinu, heldur tengist vegkerfi núverandi frístundasvæðis.

 

Umhverfisstofnun gerir athugasemd um að lóðamörk liggja nærri Svínadalsá og að lóðamörk megi ekki vera nær ánni en 50 m

 

Svar: Hafnað er túlkun stofnunnar að lóðamörk megi ekki vera nær vatnsfalli en 50 m.

Í skipulagsskilmálum er gert ráð fyrir að einni sameiginlegri girðingu um svæðið og tryggt verði að aðgengi gangandi fólks verði ekki takmarkað meðfram ánni. Byggingarreitir er staðsettir að lámarki 50 m frá ánni sem er í samræmi við gildandi lög og Aðalskipulag Kjósarhrepps.

 

Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis ásamt Umhverfisstofnun gera athugasemdir varðandi frárennsli og rotþrær og telja að skoða beri að leggja sameiginlegt fráveitukerfi fyrir allt svæðið og ef notaðar verði rotþrær fyrir einstök hús þurfi staðsetning þeirra að koma fram í tillögunni.

 

Svar: Skipulagsskilmálarnir hafa verið gerðir skýrir hvað þetta varða. Ekki er talið gerlegt að viðhafa sameiginlega veitu fyrir hverfið. Rotþrær verða samkvæmt skilmálunum við hvert hús staðsettar innan skilgreinds byggingarreits í samráði við byggingarfulltrúa.

 

 

Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis fjallar almennt um skipulagstillöguna og bendir á að engin greinargerð fylgir með deiliskipulagsuppdrætti og lýsingar afar rýrar.

 

Svar: Unnin hefur verið greinargerð með skipulagstillögunni sem skýrir tilefni athugasemda sem kemur fram í erindi eftirlitsins.

 

Þá bendir eftirlitið á að vatnsból fyrir 20 sumarhús eða fleiri sé starfsleyfisskyld.

 

Kjósarhreppi 4. júní 2008

Jón Eiríkur Guðmundsson,

skipulagsfulltrúi