Fara í efni

Sveitarstjórn

225. fundur 14. desember 2020 kl. 16:00 - 18:51 stóra fundarsal m. skjá
Nefndarmenn
  • Karl Magnús Kristjánsson oddviti
  • Regína Hansen Guðbjörnsdóttir ritari
  • Guðný Guðrún Ívarsdóttir nefndarmaður
  • Þórarinn Jónsson nefndarmaður
  • Guðmundur H Davíðsson nefndarmaður
Fundargerð ritaði: Regína Hansen Guðbjörnsdóttir Ritari
Dagskrá

1.Fjárhagsáætlun 2021-2024

2011021

Fjárhagsáætlun Kjósarhrepps 2021-2024. Síðari umræða.
Niðurstaða:
Samþykkt
Niðurstaða fjárhagsáætlunar 2021
Heildartekjur samstæðu A og B hluta eru áætlaðar 361,3 m.kr. Heildargjöld eru áætluð 332,1 m.kr. Þar af eru launagjöld 71,9 m.kr., annar rekstrarkostnaður 260,3 m.kr. og afskriftir 19,3 m.kr. Fjármagnsgjöld eru áætluð 17,7 m.kr. og rekstrarhalli ársins í A og B hluta er áætlaður 7,8 m.kr.
Heildartekjur samstæðu A hluta eru áætlaðar 281,4 m.kr. Heildargjöld eru áætluð 292,6 m.kr. Þar af eru launagjöld 63,5 m.kr., annar rekstrarkostnaður 229,1 m.kr. og afskriftir 1,9 m.kr. Fjármagnsgjöld eru áætluð 0,5 m.kr. Rekstarhalli í A hluta er áætlaður 13,4 m.kr.
Tekjur sveitarsjóðs lækka yfir 8 m.kr. vegna samþykktar hreppsnefndar í ársbyrjun um að lækka fasteignagjaldsprósentuna úr 0,4, í 0,35 % . Þá er áætlað að útgjöld til fræðslumála hækki um 24 m.kr.
Fjögurra ára áætlun gerir ráð fyrir að Kjósarveitur verði reknar með afgangi af rekstri og greiðsluafgangi öll árin. Samningar um lántökur hjá Kjósarveitur gera ráð fyrir kringum 100 m.kr. lækkun skulda á áætlunartímabilinu.
Álagning útsvars verður 13,73%

Álagning fasteignaskatts verður:
A-flokkur 0,35% af fasteignamati
B-flokkur 1,32% af fasteignamati.
C-flokkur 0,35% af fasteignamati.

Sorphirðu- og sorpurðunargjald hækkar sbr. gildandi gjaldskrá um 2,5%.

Rotþróargjald hækkar sbr. gildandi gjaldskrá þar um 2,5%.

Gjalddagar fasteignaskatts og fasteignagjalda:
Gjalddagar verði fimm talsins annan hvern mánuð 1. hvers mánaðar. Í mars, maí, júlí, september og nóvember. Fyrsti gjalddagi er 1. mars.
Ef álagning er 30.000 kr. eða lægri er einn gjalddagi 1. mars.

Hreppsnefnd samþykkir framlagða fjárhagsáætlun með 4 atkvæðum, GD situr hjá.

2.Ráðningarbréf endurskoðun og reikningsskilaþjónusta

2012018

Niðurstaða:
Lagt fram
Hreppsnefnd gerir athugasemd við að ekki liggi fyrir kostnaðaráætlun frá PWC fyrir uppgjör ársins 2020.

3.UMH20040040 Bréf til SSV vegna sveitarfélaga á Vesturlandi og samrit til Kjósarhrepps

2012022

Niðurstaða:
Samþykkt
Hreppsnefnd samþykkir að fela oddvita að fara í viðræður heilbrigðiseftirlit vesturlands.

4.Eftirlitsskýrsla vegna Kjósarhreppur _gámastöð í landi Meðalfells_2.12.2020

2012005

Niðurstaða:
Lagt fram

5.Manntals og húsnæðistal

2012011

Niðurstaða:
Lagt fram

6.3. áætlun framlaga vegna sérþarfa fatlaðra grunnskólanemenda

2012017

Niðurstaða:
Lagt fram

7.Röskun á vatnsbökkum

2007027

Til oddvita Kjósarhrepps - afrit sent öðrum hreppsnefndarmönnum og formanni umhverfisnefndar

Þann 4. júlí sl. beindi ég til þín og formanna skipulags- og byggingarnefndar og umhverfisnefndar nokkrum spurningum um heimildir þeirra sem eiga land að Meðalfellsvatni til að eiga við (ég notaðiorðið "raska") vatnsbakkann (sjá nánar í skeytum til hreppsins 4. júlí, 1. september og 10. september, hér að neðan).

Ég vísaði til laga um náttúruvernd nr. 60/2013, þ.e. ákvæði í 62. grein um vernd bakkagróðurs: "Við vatnsnýtingu og framkvæmdir í eða við vötn skal leitast við að viðhalda náttúrulegum bakkagróðri við ár og stöðuvötn og haga mannvirkjum og framkvæmdum þannig að sem minnst röskun verði á bökkum og næsta umhverfi vatnsins."

Ég hef síðar sent ykkur myndir þessari röskun til staðfestingar.

Eins og sjá má af þeim samskiptum sem okkur hafa farið á milli (sjá hér fyrir nefðan9 hef ég ekki fengið svör við spurningum mínum:

? Hefur sveitarfélagið heimilað framkvæmdir af þessu tagi?

Eða:

? Er það mat sveitarfélagsins að sumarbústaðaeigendur eða aðrir lóðaeigendur, sem eiga lóðir að vatninu, hafi slíkar heimildir?

Ég hef áréttað þetta erindi oftsinnis, eins og sjá má hér fyrir neðan, en vart verið virtur svars. Áréttingum mínum 24. október og aftur 5. nóvember hefur ekki verið svarað.

Þetta er skrifað til að láta vita af því að ef ég fæ ekki skjót svör frá hreppnum við þessu erindi mun ég beina því til Umverfisstofnunar.

Kveðja,
Ingvar Sigurgeirsson

Niðurstaða:
Lagt fram
Hreppsnefnd samþykkir að fela oddvita að kanna stöðuna og svara viðkomandi.

8.Afgreiðsla umsóknar um breytingu á nýtingu lóðarinnar Þúfukot 4, Nýjakot, landnr. 213977

2012019

Niðurstaða:
Lagt fram
Málið er í vinnslu hjá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.

9.Stafrænt ráð sveitarfélaga 2012003

2012020

Niðurstaða:
Lagt fram

10.Bréf til hreppsnefndar

2010061

Niðurstaða:
Lagt fram
Oddvita er falið að svara erindinu.

11.Frá nefndasviði Alþingis - 113. mál til umsagnar

2012012

Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis sendir yður til umsagnar tillögu til þingsályktunar um félagsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum, 113. mál.

Þess er óskað að undirrituð umsögn berist eigi síðar en 15. desember nk. á netfangið nefndasvid@althingi.is


Ef engar athugasemdir eru þarf ekki að senda sérstaka tilkynningu þess efnis.
Þingskjalið er hægt að sækja á vef Alþingis: https://www.althingi.is/altext/151/s/0114.html
Niðurstaða:
Lagt fram

12.SSH Stjórn -fundargerð nr. 515

2012013

Niðurstaða:
Lagt fram

13.Umferðarljósastýringar á höfuðborgarsvæðinu

2012014

Niðurstaða:
Lagt fram

14.Kosning í nefndir

2012023

Niðurstaða:
Samþykkt
Hreppsnefnd samþykkir að skipa Guðnýju G Ívarsdóttur sem varamann í stjórn SSH, í fulltrúaráð SSH og sem þriðja varamann í skipulags- og byggingarnefnd.
Hreppsnefnd samþykkir að skipa Þórarinn Jónsson sem varamann í heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis.

Fundi slitið - kl. 18:51.