Fara í efni

Skipulags- og byggingarnefnd

401. fundur 16. mars 2012 kl. 12:38 - 12:38 Eldri-fundur

Fimmtudaginn 15. mars 2012 var haldinn fundur í Skipulags- og bygginganefnd Kjósarhrepps. Fundurinn var haldin í Ásgarðsskóla. Viðstaddir voru:  Pétur Blöndal Gíslason, Magnús Ingi Kristmannsson,Kristján Finnsson, Eva Mjöll Þorfinnsdóttir,

G. Oddur Víðisson formaður nefndarinnar  ásamt Skipulags- og byggingarfulltrúa Jóni Eiríki Guðmundssyni.

 

            Eftirfarandi erindi voru tekin fyrir á fundinum:

 

Bygginganefnd:

 

1.      Örn Jóhannsson kt. 030749-6859 Ólafsgeisla 14  113 Reykjavík  sækir um leyfi til að stækka sumarhús sitt við Meðalfellsveg nr. 3. Viðbygging er úr timbri á steyptum sökkli  og nemur stækkunin 48,6 m2. Lnr.126176

Till. Samþykkt með fyrirvara um skriflegt  samþykki lóðarhafa aðliggjandi lóða við Meðalfellsveg nr. 3a og ábúanda á Meðalfelli.

       Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.

 

Byggingastjóri: 

Byggingaleyfisgjald: kr.  84,688,-

 

 

2. Stefanie Scheidgen kt. 291172-2379 Mosarima 13, 112 Reykjavík sækir um leyfi til að byggja 32 m2 sumarhús úr timbri á lóð sinni nr. 35 við Hjarðarholtsveg

Lnr. 209359.

Byggingastjóri: 

Byggingaleyfisgjald: kr.  79,000,-

 

 

Till. Samþykkt

Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.

 

 

 

3. Dyrhvammur ehf. kt. 681108-1730 Fífuvellir 2 221 Hafnarfjörður  sækir um leyfi til að byggja 25,5 m2 sumarhús úr timbri  á lóðinni nr. 34 við Norðurnes.

 

Byggingastjóri:  Ásmundur Vermundsson  150750-3269

Byggingaleyfisgjald: kr.  79,000,-

 

Till. Samþykkt

Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.

 

4. Þorlákur Hilmar Mortens kt. 031053-5799 Haðarstígur 18 101 Reykjavík sækir um leyfi til að stækka vinnustofu sína á lóðinni nr. 7a við Árbraut lnr. í landi Grjóteyrar.

Stækkunin er úr timbri og nemur 44,3 m2.

 

Till: Frestað. Málið verði grenndarkynnt.

 

 

 

Önnur Mál:

 

1.1.  Kynnt var fyrir bygginganefnd kæra frá Úrskurðarnefnd umhverfis og  

        auðlindamála undirrituð af Ómari Stefánssyni og Ingibjörgu Ingvarsdóttir hdl.

      varðandi kæru vegna afgreiðslu nefndarinnar á byggingaleyfisumsókn Jóns

       Björgvinssonar á Flekkudalsvegar 18A.

 

Byggingarfulltrúi svarar kæru Úrskurðarnefndar.

 

1.2. Lagt var fram bréf frá Sigurbirni Hjaltasyni þar sem hann gerir nánari grein fyrir  

       framkvæmdum á varnargarði og flotbryggju í Bátavík í landi Eyrarkots. Erindið

      var samþykkt á fundi bygginga.-og skipulagsnefndar 31 janúar 2012.

 

Skipulagnefnd gerir enga athugasemd.

 

 

 

1.3  Tekin var til endanlegrar afgreiðslu lýsing á tillögu að breytingu á aðalskipulagi Kjósarhrepps 2005-2017. Lýsingarferlið hefur verið með eftirfarandi hætti í helstu atriðum í samræmi við 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, sbr. 36. gr. s.l.

Lýsingin var tekin fyrir í sveitarstjórn 18 júlí 2011.

Í október 2011 var Skipulagsstofnun send lýsingargögn vegna aðalskipulagsbreytingar til umsagnar.

Svar barst frá Skipulagsstofnun í nóvember 2011 og voru gerðar óverulegar athugasemdir við lýsinguna og var brugðist við þeim áður en lýsingin var kynnt.

Í desember 2011 var óskað eftir samþykki hreppsnefndar á breyttri lýsingu eftir ábendingum frá Skipulagsstofnun. Hreppsnefnd samþykkti breytta lýsingu.

Þann 8 desember 2011 var lýsingin  send til umsagnar til eftirfarandi aðila:

 Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins, Fornleifanefnd ríkisins, Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis, Hvalfjarðarstrandarhreppur, Reykjavíkurborg, Umhverfisstofnun, Veðurstofa Íslands og Vegagerð ríkisins.

 

Umsagnir fyrrgreindra aðila höfðu ekki áhrif á tillögu breytingar alalskipulags.

 

Lýsingin var auglýst í morgunblaðinu í  janúar 2012 og jafnframt sent dreifibréf á íbúa Kjósarhrepps þar sem þeim var boðið að kynna sér lýsingargögnin á  heimasíðu Kjósarhrepps og á skrifstofu hreppsins að Ásgarði. Frestur til að skila ábendingum til hreppsins var til 16 febrúar 2012.

Ábendingar bárust frá tveimur íbúum þeim Maríönnu H. Helgadóttur og  Guðmundi P. Jakobssyni Lækjarbraut 1.

Sveitarstjórn mun skoða ábendingar þeirra og verður þeim svarað efnislega að auglýsingatíma aðalskipulagsbreytingar loknum.

 

Skipulagsnefnd leggur til við hreppsnefnd að hún samþykki afgreiðslu skipulagsnefndar á lýsingu á aðalskipulagsbreytingu Kjósarhrepps 2005-2017 í landi Eyrar.

 

 

1.4.  Lögð er fram Aðalskipulagsbreyting sbr.36.gr.skipulagslaga nr. 123/2010 Breytingin felur í sér að hluta svæðisins fyrir frístundabyggð F23 verði breytt í íbúðabyggð. Íbúðasvæðið er áætlað 4,6 ha að stærð og er gert ráð fyrir að skipuleggja þar um 15 íbúðalóðir með 15 íbúðum.Svæðið er í landi Eyrar.

 

Skipulagsnefnd leggur til við hreppsnefnd að tillagan verði kynnt sbr.2mgr.skipulagslaga nr.123/210

 

 1.5.Tekin er fyrir breyting á deiliskipulagi á Eyri sem varðar sjö lóðir við götuna Miðbúð í eystri hluta skipulagssvæðisins. Lóðir númer 1, 2, 3, 4, 5, 6, og 7  munu eftir breytingu vera skilgreindar sem íbúðalóðir í stað frístundalóða í deiliskipulagi.Sömu skipulagsskilmálar munu gilda fyrir mannvirki á íbúðarlóðum  og eru fyrir frístundalóðir. Breyting á deiliskipulagi þessu er ekki í samræmi við aðalskipulag Kjósarhrepps 2005-2017 og því er lagt til  að alskipulagsbreyting sé auglýst samhliða deiliskipulagsbreytingu.

 

Lagt er til við hreppsnefnd að  hún samþykki deiliskipulagsbreytinguna og auglýsi hana samhliða aðalskipulagsbreytingu sbr. 41.gr. skipulagslaga nr. 123/2010

 

Undirskrift fundarmanna:   

 

 

Kristján Finnsson                                             Jón Eiríkur Guðmundsson

 

_______________________________              ______________________________

 

Eva Mjöll Þorfinnsdóttir                                  Magnús Ingi Kristmannsson

 

________________________________            ______________________________                                                      

 

Pétur Blöndal Gíslason                            

 

_________________________________